Bilindiği gibi yerel seçimler bu yıl 30 mart 2014 pazar günü yapılacak.

Bununla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaptı. Buna göre;

1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan Türkiye’de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,
4- Ekli 140/I sayılı Genelge’nin bu karar metnine dâhil olduğuna,
5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge’nin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Adalet Bakanlığına,
c) İçişleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Siyasi parti genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,
31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE’nin tam metni için tıklayın

Resmi Gazete 2 ocak 2104 / Sayı: 28870

Önceki Yazı:Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2014 Sınav Yapılacak Alanlar Belli Oldu

Sonraki Yazı:Yerel seçimlere hangi partiler katılıyor?

Yorumlar
Bir yorum yazın

Bu tema Ecce Web Tasarım tarafindan düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.